Czym są przetargi i czego dotyczą?

 Dość często pojęcie "przetarg" kojarzy się wyłącznie z zamówieniami rządowymi

Dość często pojęcie “przetarg” kojarzy się wyłącznie z zamówieniami rządowymi. Jest to jednak błędne podejście. Jeśli spojrzymy na definicję zawartą w międzynarodowym słowniku, to wynika, że każdą procedurę mającą na celu wyłonienie najlepszego płatnego oferenta można nazwać przetargiem.

Jak przebiega procedura przetargowa?

Na samym początku klient ogłasza warunki, na jakich dokona zakupu:

  • określonego towarów,
  • konkretnego typu usług lub pracy.

A dostawcy, biorąc pod uwagę wymagania, oferują swoje opcje. Nabywca zawiera umowę z dostawcą, którego warunki są dla niego lepsze. To prawda, że sprawy te są o wiele bardziej skomplikowane. Każda instytucja państwowa, jeżeli chce postąpić zgodnie z prawem, musi zorganizować przetarg i wybrać dostawcę w drodze przetargu. W związku z tym określa ona wymogi dotyczące zakupu oraz kryteria wyboru zwycięzcy. Umieszcza ona informacje o zakupie na specjalnej stronie internetowej dla przetargów. W wyznaczonym dniu, taka instytucja podsumowuje i wybiera dostawcę.

W zależności od tego, kto zorganizuje przetargi (https://www.pressinfo.pl/przetargi-i-zamowienia-publiczne), są one podzielone na publiczne, dla firm z sektora publicznego i komercyjne. Pierwsze z nich prowadzone są przez organizacje państwowe. Drugie prowadzone są przez spółki będące w części lub w całości własnością państwa, spółki prowadzące działalność regulowaną oraz posiadające monopol, na przykład firmy energetyczne i górnicze. Przy organizowaniu zakupów kierują się oni wewnętrznymi przepisami dotyczącymi zakupów w przedsiębiorstwach. Z kolei przetargi komercyjne mogą być prowadzone przez dowolne firmy pozarządowe. Zamówienia te są regulowane przez kodeks cywilny. Oferty są otwarte, zamknięte i z ograniczonym udziałem. Każda firma może uczestniczyć w otwartych zamówieniach publicznych. W przetargach zamkniętych, tylko firmy zaproszone przez organizatora.

Business obraz autorstwa jcomp - www.freepik.com